Hipnoterapi

Hipnoterapi

Bu eğitim; Ruhsal ve kişisel gelişim alanında kendini geliştirmek isteyenler, terapistler, psikoloji alanında çalışanlar, danışmanlar, koçluk hizmeti veren profesyoneller için güçlü ve dönüştürücü bir anahtardır.
Hipnoterapi diploma programı, katılımcılara hipnoz tekniklerini kullanma beceri ve yeteneğini kazandırarak iyileşme, şifa, dönüşüm ve ruhsal gelişim yolunda yaşamsal bir kaynak sağlar.
Bu diploma programı, danışanlarınızla veya kendinizle trans eşliğinde profesyonel ve efektif bir şekilde nasıl çalışacağınızı öğretir. Duygular ve düşünceler ile derinlemesine çalışmak sorunu çözümleme becerisi kazandırır. Kişiye özel, danışan odaklı eşsiz bir çözüm ve şifa tekniğini uygulama imkanı verir.
Bu programda teorik eğitimin yanı sıra hipnotik transın pratik uygulamalarını ve farklı tekniklerini de öğrenecek ve güvenli bir şekilde birbirinizle çalışma fırsatı bulacaksınız.

İçerik:

Modül 1 – Hipnoz
• Kendinize ve başkalarına nasıl hipnotik trans uygulayabilirsiniz?
• Sesinizi ve vücudunuzu başarılı bir uygulama için nasıl kullanırsınız?
• Transı tanımlama; iç ve dış deneyimler
• Doğrudan ve dolaylı hipnoz
• Farklı kişiliklere uygulamak için çeşitli trans indüksiyonları
• Etkili bir çalışma için derinleştirme teknikleri ve transın sürdürülebilirliği
• Hipnotik telkinler; nelerdir, ne zaman ve nasıl kullanılır?
• Hipnotik telkinleri öğrenip uygulama; özgüven artırma, ego güçlendirme, stres yönetimi, sigara bırakma, ağrı hafifletme, kilo yönetimi, kişisel hedeflere ulaşma.
• Etkili görselleştirmede yapılması ve yapılmaması gerekenler
• Oturumun başarılı olarak sonuçlanması için uyandırma teknikleri
• Bireylere ve gruplara kendi kendine hipnoz (otohipnoz) tekniğini nasıl öğretirsiniz?

Modül 2 – Hipnoterapi Diploması

 • Hipnotize edilebilirlik – hipnoza verilen reaksiyonlardaki kişilik faktörleri ve bunlarla çalışmak
  • Müdahele tasarımları – bir hipnoz seansı için genel yapı
  • Etkili kişisel indüksiyon geliştirme (ve hazır telkinleri geride bırakmak)
  • Hipnoz sonrası kişiselleştirilmiş telkin kullanımı
  • Belirsizlik sanatı – Erickson’un 21. Yüzyıla mirası
  • Hipnotik dili kullanma becerileri
  • Hipnotik kaynaklardan yararlanmak; analjezi, amnezi, çözünme
  • Okulda öğrenilenler ve bunlardan yararlanma yolları
  • Sorundan çözüme
  • Rossi’nin Zihin – Beden şifası psikobiyolojisi – bilgi iletimi, ultradian dönemleri
  • Genel klinik sorunlarda hipnoz kullanımı – Kaygı, depresyon, ilişki sorunları, öz saygı, bağımlılıklar, cinsel sorunlar
  • Strese bağlı psikosomatik semptomlarla çalışmak
  • Ağrı yönetimi – danışanın kendini güçlendirmesi için farklı yaklaşımlar
  • Regresyon – travmayla ilişkili teori ve kullanımı
  • Değişim yaratmak için terapötik metafor kullanımı
  • Tekrarlayan kalıpları salıvermek
  • Odaklanma – Hipnozla ‘hissedilen duyguyu’ değerlendirmek
  • Yaş progresyonu ve gelecek yönlendirme