Fibromiyalji

Fibromiyalji

Fibromiyalji kronik ve yaygın bir kas-iskelet ağrısı sendromudur. Kendini gösterme şekli genellikle vücudun çeşitli noktalarında (toplam 18 nokta) hassasiyet, ağrı ve şiddetli yorgunluktur. Fibromiyalji hastalarında genellikle sert eklemler, baş ağrıları ve depresyon görülür.

Fibromiyalji semptomlarının sayısı ve tipi bireye göre değişse de kronik ağrı ve sertlik, yorgunluk, uyku problemleri ve kognitif bozukluk yaygındır.

Semptomların genel kapsamı ve doğası kişiden kişiye değişir, semptomlar kronik olabilir veya zamanla gelip geçebilir ve sıklıkla birbiriyle bağlantılıdır. Birey kendini endişeli hissediyorsa, düzgün uyuyamıyorsa veya fazla hareket etmiyorsa ağrı daha da kötüleşebilir. Bir semptomun hafifletilmesi, genel semptomların hafifletilmesinde büyük bir fark yaratabilir.

Fibromiyalji tedavisi, bireyin spesifik semptomlarına bağlı olarak değişse de birçoğu için etkili semptomların giderilmesi, bir deneme yanılma sürecidir ve tedavi hem geleneksel Batı tıbbı yaklaşımlarını hem tamamlayıcı terapiler hemde yaşam tarzı yaklaşımlarını içerebilir.

Hipnoz ve Fibromiyalji:

Araştırmacılar, hipnoz tedavisinin fibromiyalji hastalarında nasıl işe yaradığını tam olarak bilmiyorlardı. Amerika’da Iowa Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, hipnoz sırasında beyinde gerçekte neler olduğunu açıklamak amacıyla kronik ağrı hastalarının hipnotik telkinler sırasında beyin taramalarını alıp aktivite değişikliklerini analiz ettiler.

Araştırmacılar, hipnozun beynin ağrı bölgelerinde aktiviteyi azalttığını buldular. Özellikle, “duyguların neden olduğu” ağrılardan sorumlu beyin bölgesinde, aktivite seviyeleri önemli ölçüde azaldığını saptadılar. Bu, hipnoz tedavisinin, aslında beyinde fiziksel bir etkiye sahip olduğu için işe yaradığını göstermiştir.

Hipnozun Fibromiyalji semptomlarına etkisi:

Fibromiyalji hastaları sıklıkla ağrı semptomlarını sınırlamak, enerji ve konfor seviyelerini arttırmak için hipnozdan faydalanırlar:

“Bu randomize, 2 aylık kontrollü çalışmada, standart olmayan 5 hipnoz seansına alınan (30) ve bekleme listesi kontrol gurubunda olan (29) fibromiyaljili 59 kadın üzerinde yapılan çalışmalar karşılaştırılmıştır. Seanslara katılan gruptaki hastalar Otohipnoz (kendi kendine hipnoz) uygulamaları için teşvik edilmiş ve 6 ay sonunda kontrol gurubu ile karşılaştırıldığında, hipnoz grubu daha iyi sonuç bildirmiş ve uyku düzeninde belirgin bir düzelme olmuştur.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23153388/

NIH (National Institutes of Health – Ulusal Sağlık Enstitüleri – ABD) tarafından yapılan bir çalışmada hipnoz tedavisi alan fibromiyalji hastalarının hipnoz tedavisi almayanlara göre %80 daha az ağrı semptomları bildirdiği görülmüştür.

Hipnozun diğer faydaları şunlardır:
Daha az kas ağrısı
Daha az sabah yorgunluğu
Daha az uyku zorluğu
Daha yüksek rahatlık seviyesi

Klinik Hipnoz: Bu tip bir hipnoz, lisanslı bir profesyonel tarafından yapılır. Hipnoterapist önce hipnozun ne olduğunu ve ağrının azaltılmasında nasıl faydalı olacağını açıklamalıdır. Daha sonra sizi, bir dizi rahatlama egzersizleri ile hipnoza yönlendirecektir. Hipnotik duruma girdiğinizde, semptomlarınızı en aza indirmek için düşüncelerinizi veya davranışlarınızı nasıl değiştirebileceğinize dair telkinlerde bulunacaktır.

Kendi Kendine Hipnoz: Evinizin rahatlığında kendinizin yapabileceği bir hipnoz türüdür. Kendi kendinize hipnoz yapmayı hipnoterapistinizden öğrenebilirsiniz. Kendi kendine hipnoz teknikleri, genellikle bir rahatlama ya da meditasyon şekli olarak kullanılır, fibromiyalji hastaları için vazgeçilmezdir.