İnsan bedeni, her atomu ve parçasıyla, her organı ve organizmasıyla o belirli organizmanın dışarıdan beslenmesi ve içeriden de dengelenmesi için gerekli titreşimsel birimi taşıyan elektronik titreşimlerden oluşur. Bundan başka her birim, ister bir hücre ister kendi içinde bir yaşam birimi olsun, yeniden üretme bölümü diye bilinen ilk yasa yardımıyla kendini yeniden üretme yeterliliğine sahiptir. Bedenin kendini yenilemesi ve fiziksel varoluşunu sürdürebilmesine yönelik gereken o dengeyi yeniden üretme yeterliliğine sahip herhangi bir organındaki veya parçasındaki güçte zayıflama olduğunda, o bölümün elektronik enerjisinde de zayıflama olur. Bu, dış güçlerce edinilmiş yara be hastalıktan; bedenin gereksinimlerini karşılamak için sistem tarafından veya başka etkinliklerce üretilen savunma mekanizmalarından yoksun olan içsel güçlerden ileri gelir.
Edgar Cayce 1928